Podmínky používání

Obecná ustanovení

Tyto podmínky používání (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi realitním portálem (dále jen „Portál“) a uživatelem (dále jen „Uživatel“), které vznikají při registraci Uživatele na Portálu.

Registrace

Pro používání Portálu musí Uživatel provést registraci. Při registraci Uživatel Portálu poskytuje následující informace:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailovou adresu

Uživatel zodpovídá za správnost a aktuálnost poskytnutých informací.

Portál si vyhrazuje právo odmítnout registraci Uživateli bez udání důvodů.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo:

 • používat funkce Portálu v souladu s těmito Podmínkami
 • získávat informace o nemovitostech, které jsou umístěny na Portálu
 • ponechávat recenze o nemovitostech, které jsou umístěny na Portálu

Uživatel je povinen:

 • dodržovat tyto Podmínky
 • nepoužívat Portál v rozporu s právními předpisy České republiky
 • neumisťovat na Portál informace, které porušují práva a zájmy jiných osob
 • nepoužívat Portál k šíření spamu a jiné nežádoucí informace

Práva a povinnosti Portálu

Portál má právo:

 • měnit a doplňovat tyto Podmínky
 • odstranit informace, které Uživatel umístěl na Portálu, pokud tyto informace porušují tyto Podmínky
 • omezit přístup Uživatele k Portálu v případě porušení Uživatelem těchto Podmínek

Portál je povinen:

 • zajistit Uživateli přístup k funkcím Portálu v souladu s těmito Podmínkami
 • chránit osobní údaje Uživatele v souladu s platnými právními předpisy České republiky

Odpovědnost

Portál nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vznikly v důsledku používání nebo nemožnosti používání Portálu.

Uživatel nese odpovědnost za škody, které Portálu vznikly v důsledku porušení Uživatelem těchto Podmínek.

Řešení sporů

Všechny spory, které vzniknou mezi Uživatelem a Portálem, se řeší jednáním. V případě, že není možné spory vyřešit jednáním, jsou spory řešeny soudní cestou v souladu s právními předpisy České republiky.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky vstupují v platnost okamžikem jejich umístění na Portálu od 07.12.2023.

Portál si vyhrazuje právo jednostranně měnit a doplňovat tyto Podmínky. Změny a doplňky těchto Podmínek vstupují v platnost okamžikem jejich umístění na Portálu.

Uživatel, který pokračuje v používání Portálu po umístění změn a doplňků těchto Podmínek, potvrzuje svůj souhlas s těmito změnami a doplňky.